Mr.Thống   Mr.Thống   (08) 2263 3456
Ms.Huyền   Ms.Huyền   (08) 2263 3456
Ms.Liên   Ms.Liên   (08) 2263 3456

Công ty TNHH TM SX Việt Thống Hưng Thịnh
Địa chỉ: 52/3, Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, Quận 7 Hồ Chí Minh
Tel: 083 716 4567 - Fax: 083 715 1107
Hotline: (08) 2263 3456

Email: cualuoiquan7@gmail.com

Chi nhánh TP.Hà Nội

Địa chỉ: Số 6D3 Khu giãn dân Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Аông.
Hotline: 0977189929

Website: http://cualuoiquan7.com/
Email: vietthongclcm2007@gmail.com

Xe cân bằng, xe điện cân bằng, xe điện thông minh tự cân bằng

Xe cân bằng, xe điện cân bằng, xe điện thông minh tự cân bằng